Privacy Policy

STOER Buiten B.V. (Kamer van Koophandel: 64911012), hierna te noemen STOERbuiten, respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend (opt-in). STOERbuiten gebruikt uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd. Uw telefoonnummer wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Overige gegevens

Deze gegevens verwerkt STOERbuiten alleen (door middel van cookies of anderszins) indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Gebruik

De verzamelde gegevens worden alleen intern gebruikt. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. De gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt

Registratie

STOERbuiten bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Veiligheid

STOERbuiten heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die is ontvangen op deze site. De door STOERbuiten gebruikte systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingspatches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Gegevens wijzigen

Op verzoek doet STOERbuiten aan bezoekers van deze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. In de mailingen van STOERbuiten via e-mail staat een link waarmee u uzelf kunt afmelden of waarmee u uw persoonsgegevens kunt inzien en aanpassen.

Contact

Als u wenst te reageren op dit privacybeleid, dan kunt hiervoor het contactformulier gebruiken dat op deze site beschikbaar is.

Wijzigen privacybeleid

STOERbuiten houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 25-05-2018.